RUSTICO

Patientbaserade lösningar
UtforskaKontakt

OM OSS

Rustico grundades 2021 av Fredrik Sjövall med ambitionen om att på ett mer effektivt sätt erbjudan information till patienter, ta tillvara på patienters insikter och samtidigt samla in data kopplade till sjukdomar, patienter, vården och läkemedelsindustrin.

En anledning till att Rustico bildades var insikten om att patientinformation saknades men samtidigt fanns tillgänglig på marknaden genom digitala plattformar och medier. Rustico vill göra patientinformation tillgänglig för patienter, vården, industrin och föreningar.

Rustico består av 2 affärsområden.

Det första är Kliniska Studier och det andra är Real World Data (RWD). Inom kliniska studier erbjuder vi rekrytering, uppföljning och virtuella studier. Inom RWD erbjuder vi patientinsikter, PROM/PREM, marknadsundersökningar och Brand Maps.

 

MÅLGRUPPER

PATIENTER

Den främsta anledningen till att Rustico existerar idag är för att underlätta deltagande i kliniska studier och genom det påverka tillgången till nya och bättre medicinska behandlingar.

Klicka här för att läsa om våra projekt och  anmäla ditt intresse.

LÄKEMEDELSBOLAG

Ta reda på hur Rustico kan hjälpa er i processen av att hitta, identifiera och pre-screena deltagare till era kliniska studier! Rustico följer GPDR/Privacy Shield och har för databasen extra skydd för s k Personal Health Information PHI.

Klicka här för mer information.

VÅRDEN / PATIENTFÖRENINGAR

Rustico spelar en viktig roll kring rekrytering av deltagare till kliniska studier. Som en del av detta vill Rustico stödja befintlig offentlig vård genom bättre informationstillgång samt tillgång till patienter. Rustico är en potentiell partner för Patientföreningar och vi kan bistå med viktiga patientinsikter.

Produkter

VAD VI GÖR

Målstyrd patientrekrytering

Säkerställ tillgång av patienter till kliniska studier via Rusticos unika målstyrda rekrytring av patienter.

Patientinsikter

Har ni rätt information om er målgrupp? Vet ni vad de tycker och tänker om ert varumärke? Underbygg beslut med rätt information och data från er målgrupp.

Varumärkeskartor

Rusticos varumärkeskarta ger en visuell bild av data som visar företag eller produkters placering jämfört med konkurrenterna utifrån ett kundpespektiv.

Marknadsundersökning

Rustico erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar som baseras på primär- och  sekundärdata.

PROM / PREM Rapporter

Rustico erbjuder standardiserade och kundanpassade PROM och PREM rapporter. Vi erbjuder samarbete med partners, exempelvis kvalitetsregister.

Övriga tjänster

Rustico skräddarsyr projekt utifrån era önskningar. Kontakta oss för mer information.

Exempel på erbjudande:

  • Kvalitetsregister-data/analys
  • Patientstödsprogram
  • Virtuella Kliniska Studier