RUSTICO

Patient-based Solutions

OM OSS

Rustico-Solutions grundades 2020 av Fredrik Sjövall med ambitionen att på ett effektivt sätt erbjuda information till patienter, vården och läkemedelsindustrin genom att ta tillvara på patienters insikter och erfarenheter. 

– Under mina tidiga år inom läkemedelsindustrin uppmärksammade jag en ständigt återkommande efterfrågan på insikter och kommentarer från patienter och anhöriggrupper. Jag visste att data fanns därute och mitt mål blev att hitta, identifiera och tillgängliggöra den. Med vår digitala metod att samla in och sammanställa data kan vi nu erbjuda industri, vården och intressegrupper värdefulla och träffsäkra insikter på ett effektivt och proffsigt sätt. 

Tjänster

VAD VI GÖR

Målstyrd patientrekrytering

Säkerställ tillgång av patienter till kliniska studier via Rusticos unika, målstyrda rekrytring av patienter.

Patientinsikter

Har ni rätt information om er målgrupp? Vet ni vad de tycker och tänker, vilka behov de har? Underbygg beslut med rätt information och data från er målgrupp.

Varumärkeskartor

Rusticos varumärkeskarta ger dig en visuell bild av hur ditt företag eller din produkt placerar sig i jämförelse med dina konkurrenter, utifrån ett kundperspektiv.

Marknadsundersökning

Rustico erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar baserade på primär- eller  sekundärdata.

PROM / PREM Rapporter

Rustico erbjuder standardiserade och kundanpassade PROM och PREM rapporter. Vi erbjuder samarbete med partners, exempelvis kvalitetsregister.

Övriga tjänster

Rustico skräddarsyr projekt utifrån era önskningar. Kontakta oss för mer information.

Exempel på erbjudande:

  • Kvalitetsregister-data/analys
  • Patientstödsprogram
  • Virtuella Kliniska Studier