Produkter

Patientinsikter

Patientinsikter är en tjänst som Rustico erbjuder för att våra kunder inom Life Science ska få en bättre uppfattning av hur patienter och anhöriga upplever sin situation.

Patientinsikter 

Real World Evidence vad är skillnaden? Egentligen inte så stor. RWE baseras ofta på data inhämtad genom kliniska studier medan patientinsikter är inhämtade från patientens vardag. Rustico har genom sin egenutvecklad databas och unika rekryteringsmetod en unik möjlighet med att samla in patientinsikter.

Varför Patientinsikter? 

Har ni tillräcklig kännedom om er målgrupp? Har ni frågat dem om deras input? 

Ofta blir inte patientgrupper inkluderade tillräckligt trots att de sitter på mycket information. 

Rustico hjälper er få en bättre förståselse av er målgrupp. Det ger våra kunder ett bättre underlag att grunda beslut på.

Fler produkter

Rusticos databas öppnar möjligheten till flera olika produkter och användningsområden.

Kontakta oss så berättar vi mer. 

När ska Patientinsikter användas?

  • Vid lansering av ny produkt
  • Vid re-lansering av befintlig produkt
  • Skapande och uppföljning av maknadsaktiviteter
  • Förstår vad som påverkar er marknadsposition

Låt oss börja med något
Säg hej!

Fyll i namn, e-post, företagsnamn samt ert meddelande så återkommer vi så fort vi kan till er.