Produkter

Varumärkeskarta

En varumärkeskarta ger en visuell bild av data som visar företaget eller värumärkets placering jämfört med dess konkurrenter utifrån kundernas perspektiv.

Rusticos varumärkeskartor visualiserar varumärken i förhållande till dess konkurrenter.

Varumärkeskartor hjälper er förstå hur ert varumärke eller produkt uppfattas i förhållande till era konkurrenter. Rustico hjälper er att förstå konsumentens syn på era styrkor, svagheter och vi jämför kundlojalitet med era konkurrenter.

Rustico Varumärkeskarta

Rusticos varumärkeskarta kan ge liv till statisk data. Data från varumärkeskartan kan användas för att ta fram underlag för en genomförande plan, t.ex. en annonskampanj eller varumärkesstrategi.

En varumärkeskarta kan göras årligen eller efter en större förändring, t.ex. en stor kampanj, för att spåra förändringar på marknaden och utvärdera effekterna kopplade till förändringen.

Kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med varumärkeskartor.