Produkter

Marknadsundersökning

Vet ni vad era konkurrenter gör? Eller vad er målgrupp förväntar sig eller vill ha?

Marknadsundersökningar är ett pågående arbete för att företag bättre ska förstå marknaden, kunderna, användarna och andra intressenter. Fördelen med denna insikt är att bättre och effektivare kunna anpassa sig till rådande omständigheter. Rustico erbjuder marknadsundersökningar genom paneldeltagare som ger oss möjlighet till statistiskt säkerställda kvantitativa undersökningar.

Frågeställning

Vilken data eller insikter efterfrågas?

Terapiområden

Välj ett eller flera 
terapiområden 

Rustico erbjuder både kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar. Vi använder både primär- och sekundärdata beroende på våra kunders önskningar och utmaningar.