Pågående projekt

DELTA I RUSTICOS
UNDERSÖKNINGAR!

Rustico bedriver verksamhet inom två olika områden, dels kliniska studier, dels insiktsrapporter.

Projekt inom kliniska studier erbjuder er möjligheten att anmäla/ansöka intresse om att delta i en klinisk studie.

Insiktsrapporter är undersökningar som Rustico gör dels generellt för alla patienter, dels nischat inom olika terapiområden för patienter med en specifik sjukdom.

 

Nedan listas våra aktiva projekt inom respektive område.

Hur går det till?

Välj det projekt som stämmer bäst in på dig nedan. Du kommer därefter bli dirigerad till deet projektet och där bli ombedd att svara på ett antal frågor. Alla våra projekt är frivilliga och vi sparar ingen personlig data. 

Undersökningar

Nedan listas alla Rusticos pågående undersökningar. Välj den som passar dig
Alla våra projekt är frivilliga och vi sparar ingen personlig data.

Depression

Just nu söker vi deltagare till en klinisk studie inom Depression. Svara på några snabba frågor för att delta i studien. – klicka här för att komma till frågorna

Migrän

Lider du av Migrän?

Just nu söker vi personer till en patientundersökning inom Migrän. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna. Klicka här för att komma till undersökning!

Diabetes

Vi behöver fler deltagare som har Diabetes.

Det finns ett stort intresse kring att få mer insikter från personer med Diabetes. Vill du dela med dig av dina erfarenheter skulle vi vara tacksamma! Klicka här för att läsa mer.

Patientenkät 2023

Just nu genomför vi en patientenkät för 2023.

Denna enkät undersöker våra beteende hur vi söker vård, söker efter vård relaterad information och upplevelser av vård i Sverige.

Klicka HÄR för att delta!

Atopisk Dematit

Denna undersökning riktar sig till dig som har, eller är anhörig till någon som har, Atopisk Dermatit

Genom dina svar hjälper du oss att bättre förstå hur sjukdomen påverkar både patienter och anhöriga.

Klicka här för att delta!

delta i en klinisk studie?!

Nedan är de kliniska studier som vi rekryterar till just nu. Välj den som passar dig och svara på frågorna för att kunna ansöka och delta. 

Allmän ansökan

Vi söker alltid efter fler personer till kommande kliniska studier eller till patientundersökningar. Klick här för att dela med dig av din erfarenhet!

Kronisk Njursvikt

Just nu söker vi deltagare till en klinisk studie inom Kronisk Njursvikt eller s.k. Cronic Kidney Disease. Har du eller någon du känner Kronisk Njursvikt – klicka här!

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

Det pågår en klinisk studie med fokus på KOL eller Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Har du eller någon du känner KOL – Klicka här!