Pågående projekt

Kliniska studier
Vad innebär det?

Klinisk forskning görs för att ta fram nya behandlingar och mediciner. Alla läkemedel måste genomgå en klinisk prövning och det är därför viktigt med deltagare till dessa studier.

Hur går det till?

Välj det projekt som stämmer bäst in på dig genom nedan länkar. Du kommer bli ombedd att svara på ett antal frågor som behövs för att ge er rätt information.

Allmän ansökan

Vi söker alltid efter fler personer till kommande kliniska studier eller till patientundersökningar. Klick här för att dela med dig av din erfarenhet!

Kronisk Njursvikt

Just nu söker vi deltagare till en klinisk studie inom Kronisk Njursvikt eller s.k. Cronic Kidney Disease. Har du eller någon du känner Kronisk Njursvikt – klicka här!

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

Det pågår en klinisk studie med fokus på KOL eller Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Har du eller någon du känner KOL – Klicka här!

Depression

Just nu söker vi deltagare till en klinisk studie inom Depression. Svara på några snabba frågor för att delta i studien. – klicka här för att komma till frågorna

Migrän

Lider du av Migrän? Just nu söker vi personer till en patientundersökning inom Migrän. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna. Klicka här för att komma till undersökning!

Diabetes

Vi behöver fler deltagare som har Diabetes. Det finns ett stort intresse kring att få mer insikter från personer med Diabetes. Vill du dela med dig av dina erfarenheter skulle vi vara tacksamma! Klicka här för att läsa mer.

Patientenkät 2023

Just nu genomför vi en patientenkät för 2023.

Denna enkät undersöker våra beteende hur vi söker vård, söker efter vård relaterad information och upplevelser av vård i Sverige.

Klicka på länken för att delta!

Bechterews

Denna undersökning riktar sig till dig som har, eller är anhörig till någon som har, Bechterews / Axial Spondylartrit.

Genom dina svar hjälper du oss att bättre förstå hur sjukdomen påverkar både patienter och anhöriga. Klicka här för att komma till frågorna.

Atopisk Dematit

Denna undersökning riktar sig till dig som har, eller är anhörig till någon som har, Atopisk Dermatit

Genom dina svar hjälper du oss att bättre förstå hur sjukdomen påverkar både patienter och anhöriga. Klicka här för att komma till frågorna.