Patientenkät 2022

Just nu genomför vi en patientenkät för 2022. Denna enkät undersöker våra beteende hur vi söker vård, söker efter vård relaterad information och upplevelser av vård i Sverige.