Allmän Ansökan

Det pågår löpande många kliniska studier runt om i Sverige och nordiska länder. Förutom de aktiva kampanjer som är presenterade under våra projekt så söker vi alltid efter potentiella deltagare för kommande studier och projekt. För att vara med i urvalen för kommande studier, fyll i nedan frågeformulär.