Atopisk Dermatit – eksem

Vi söker personer som lever med eksem eller är anhöriga till personer med eksem för att ta del i en marknadsundersökning.

Vi vill öka vår förståelse för hur eksem påverkar vardagen och hur vi kan förbättra livskvaliteten för berörda.

Undersökningen är en anonym och deltagande helt frivilligt.

Dermatology - AD 2023

Dermatology - AD 2023

Välkommen

Välkommen till Rustico Solutions undersökning kring Atopisk Dermatit (eksem). 

Denna undersökning är helt anonym och deltagande är frivilligt.
Det finns möjlighet att ta del av resultatet av undersökningen, för att göra det fyll i er email adress senare i undersökningen. 

Undersökningen riktar sig till dig med diagnos Atopisk Dermatit (Eksem) och till dig som anhörig. 
Undersökning syftar till att samla in information från patienter och anhöriga för att få en bättre förståelse för utmaningar, önskemål, behandlingsnöjdhet m.m. 

Undersökningen tar knappt 5 minuter att genomföra. 

Rustico Solutions följer riktlinjerna enligt GDPR och det går att avbryta undersökningen när som helst. 

Stort tack för ert deltagande!