Diabetes

Vi behöver fler deltagare som har Diabetes. Det finns ett stort intresse kring att få mer insikter från personer med Diabetes. Vill du dela med dig av dina erfarenheter skulle vi vara tacksamma!