KOL

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

Det pågår en klinisk studie med fokus på KOL eller Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.