Systemdemonstrator

Vad innebär begreppet systemdemonstrator?

En systemdemonstrator agerar som en förebild genom att demonstrera hur en mix av noggrant utvalda och nyskapande strategier kan samverkar för att förändra ett system.

Detta initiativ syftar till att samla olika intressenter för att tillsammans testa och demonstrera olika systemlösningar i en autentisk miljö. På detta sätt kan man utforska olika möjligheter och lösningar, identifiera potentiella hinder samt göra informerade beslut om vilken väg man ska välja.

Nyckeln till framgång ligger i den dynamiska interaktionen mellan de valda lösningarna och den faktiska miljön. Dessutom är dessa lösningar utformade för att kunna skalas upp för att ha en betydande inverkan på hela systemet.

En systemdemonstrator lyfter inte endast fram tekniska innovationer inom diverse segment utan belyser också nödvändigheten av förändringar inom områden som beteenden, policyer, lagstiftning, infrastruktur och marknader. Dessa förändringar är avgörande för att den planerade övergången till ett nytt system ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer om Vinnova och systemdemonstratorer här! 

Läs mer om Rustico och Patientinsikter

Arbetar du inom läkemedelsindustrin? Läs mer om våra tjänster och hur de kan hjälpa er!

Rustico erbjuder ett antal tjänster speciellt framtagna för läkemedelsindustrin där patienten står i centrum. Vi erbjuder bland annat;

* PatientInsikter (RWD)

* Målstyrd Patientrekrytering till kliniska studier

Rustico Solutions

Rustico grundades 2020 av Fredrik Sjövall med ambitionen att på ett effektivt sätt erbjudan information till patienter, ta tillvara på patienters insikter och samtidigt samla in data kopplade till sjukdomar, patienter, vården och läkemedelsindustrin.

Adress

Boängsvägen 22a
471 92 Knivsta
+46 (0) 708-166191
info@rustico-solutions.se