Beyond the pill

Industrin behöver ändra fokus från att vara en rent produktfokuserad leverantör till att bli en serviceinriktad partner där hela patientresan sätts i fokus.” – Marc Pesse,  associate  partner, Executive Insight

Framtidens medicin

Den traditionella produktresan för läkemedelsföretag har under lång tid följt en enkel mall där forskningen löser ett problem med en produkt/medicin följt av produktion av denna produkt och därefter försäljning. En enkel resa där en stor mängd pengar stoppas in i forskningen som tar fram produkten som sedan säljs dyrt till marknaden. Det här tillvägagångssättet är snart historia – en föränderlig värld med patienters ökade kunnande och insikter tillsammans med vårdens ökade resultatkrav har gett ett allt större fokus på behandlingen – utöver själva läkemedlet – ”Beyond the pill”. Alltså hur patienten och dess behov påverkas och ändras under hela patientresan.

Även om läkemedelsindustrin investerar stora resurser i utvecklingen av innovativa och livräddande läkemedel ökar efterfrågan på behandlingsmetoder med fokus på patientensbehov längs hela den så kallade patientresan. Genom att gå ”Beyond the pill” och erbjuda lösningar för patientens behov under hela resans olika stadier kan företagen, vården och patienten dra nytta av ömsesidiga fördelar och uppfylla fler för parterna viktiga behov under en längre tid.

Från leverantör till partner

Från att vara en ren produktleverantör till att bli en långsiktig och konkurrenskraftig partner till såväl vården som patienten måste företagen fokusera på hela patientresan. Många företag tycker sig redan erbjuda service Beyond the pill, men ofta har dessa tjänster/hjälpmedel utvecklats lite slumpmässigt utan en tydlig strategi vilket lätt ger ett ”lapp täcke” av lösningar utan en sammanhållande effekt. Med patientresan i fokus kan en utökad behandling hjälpa patienter att optimera sin vård och terapi vilket i slutändan förbättrar resultaten. Detta gynnar inte bara patienter utan sparar också tid för vårdpersonal och bidrar till att bygga förtroende mellan läkemedelsföretag, patienter, vårdpersonal och betalare.

Vad får industrin ut av detta?

Förutom att erbjuda patienten och vården ett bättre behandlingsresultat kan fokuset på hela patientresan öka tiden för företagets relation med patienten men även vara avgörande under flera steg i den aktuella produktens livscykel. Man brukar slarvigt säga att produkten endast har en chans att göra ett första intryck. När köparen står inför ett val mellan olika behandlingsmetoder kan det utökade patienterbjudandet utgöra en avgörande faktor i beslutprocessen. Vissa läkemedelsföretag inkluderar utökade patientprogram redan i de kliniska prövningarna. Detta för att bevisa för köparna de överlägsna resultaten av den kombinerade produkt- och tjänstepaketet i jämförelse med enbart ett läkemedel. Det är viktigt att inleda utvecklingen av strategin ”Beyond the pill” långt före produktens lansering för att därefter hålla intressenternas behov i fokus genom hela resan. Efter lansering av produkten är det primära målet för produktägarna att etablera och bibehålla tillväxt. Tjänster så som utbildningsprogram för läkare eller patienter, remisstöd och program för att inkludera patienter i en övergripande plan kan hjälpa till att underlätta långsiktighet och kontinuitet av förskrivning. När så produkten närmar sig slutet av sin patentskyddade tid är det kommersiella målet att maximera dess kvarvarande potential. Genom att då erbjuda ytterligare tjänster som det generikaproducerande företag inte kan konkurrera med, kan läkemedelsföretaget ge en övertygande anledning för fortsatt förskrivning av varumärket i stället för det billigare alternativet.

En väl genomarbetad strategi för en behandlingsmetod ”Beyond the Pill” gynnar med andra ord samtlig i processen berörda aktörer, patienten, vården och läkemedelsföretaget.

Källa: Going Beyond the Pill – Why Services are the Next Blockbuster,

A report by Executive Insight

Tjänster

VAD VI GÖR

Målstyrd patientrekrytering

Säkerställ tillgång av patienter till kliniska studier via Rusticos unika, målstyrda rekrytring av patienter.

Patientinsikter

Har ni rätt information om er målgrupp? Vet ni vad de tycker och tänker, vilka behov de har? Underbygg beslut med rätt information och data från er målgrupp.

Varumärkeskartor

Rusticos varumärkeskarta ger dig en visuell bild av hur ditt företag eller din produkt placerar sig i jämförelse med dina konkurrenter, utifrån ett kundperspektiv.

Marknadsundersökning

Rustico erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar baserade på primär- eller  sekundärdata.

PROM / PREM Rapporter

Rustico erbjuder standardiserade och kundanpassade PROM och PREM rapporter. Vi erbjuder samarbete med partners, exempelvis kvalitetsregister.

Övriga tjänster

Rustico skräddarsyr projekt utifrån era önskningar. Kontakta oss för mer information.

Exempel på erbjudande:

  • Kvalitetsregister-data/analys
  • Patientstödsprogram
  • Virtuella Kliniska Studier