Brand map/Brand Track

Brand map/Brand Track

Brand map/Brand Track Rusticos varumärkeskartor visualiserar varumärken i förhållande till dess konkurrenter. Varumärkeskartor hjälper er förstå hur ert varumärke eller produkt uppfattas i förhållande till era konkurrenter. Rustico hjälper er att förstå konsumentens...
Livskvalitet – innan, under och efter behandling

Livskvalitet – innan, under och efter behandling

Livskvalitet – innan, under och efter behandling Livskvalitet som en parameter i patientresan är en mycket viktig och patientcentrerad strategi. Själva kärnan i patientcentrerad vård är att uppmärksamma och adressera individens totala, holistiska behov under den...
Beyond the pill

Beyond the pill

Beyond the pill Industrin behöver ändra fokus från att vara en rent produktfokuserad leverantör till att bli en serviceinriktad partner där hela patientresan sätts i fokus.” – Marc Pesse,  associate  partner, Executive Insight Framtidens medicin Den...
Kvalitetsregister för och emot

Kvalitetsregister för och emot

Kvalitetsregister för och emot En kraftfull metod för att övervaka, utvärdera och förbättra vården är att analysera den data som idag samlas in i så kallade kvalitetsregister. Men – direkt felaktiga och ofullständiga uppgifter kan i värsta fall leda till...
Gaming i kvalitetsregister

Gaming i kvalitetsregister

Gaming i kvalitetsregister I den moderna vården har kvalitetsregister fått en allt större och mer avgörande roll i arbetet med att följa upp och förbättra hälsa och sjukvården i stort. Dessa register består av data som samlats in från patienter i vården. Analys av det...
Patientdata en utmaning för läkemedelsindustrin

Patientdata en utmaning för läkemedelsindustrin

Patientdata en utmaning för läkemedelsindustrin Läkemedelsindustrin har under de senaste årtiondena revolutionerat sjukvården genom att utveckla och leverera nya behandlingar som har räddat liv, lindrat lidande och förbättrat människors hälsa. Den framgången bygger...